De website van Zorgstad Assen is per 1 maart opgeheven.